Lai vairs nebūtu avāriju!

20.marts, 2008.

Ir panākta mutiska vienošanās ar Saulkrastu Pilsētas domes pārstāvjiem par ūdensvada būvi zem dzelzceļa pārejas Kalniņa ielā, kur ūdensvada sliktā tehniska stāvokļa dēļ pagājšgad notika nopietna avārija. Vecais ūdensvads ir jānomaina un jabūvē jauns, tas varētu notikt pēc projekta izstrādes, ko plāno pabeigt maijā.