Martā paveiktais

14.aprīlis, 2008.

Martā SIA „Saulkrastu komunālservisa” darbinieki veidoja atskaites un pētīja pagājušā gada darba rezultātus. Rādītāji ir ļoti labi, gads beigts ar finansiāli pozitīviem rezultātiem, kas ļaus šogad strādāt efektīvāk un ieguldīt līdzekļus uzņēmuma attīstībā. Ieguldīt plānots jaunas tehnikas iegādē (vajadzīgs traktors-ekskavators), kanalizācijas sūkņu nomaiņā, kā arī attīrīšanas iekārtu efektivizācijā. Tiek plānota un apsvērta arī katlumājas Vidrižu ielā uzlabošana – SIA direktors Guntars Ozoliņš atklāj vīziju par automatizēta granulu katla izbūvi. Pēdējo divu gadu laikā komunālservisa apgrozījums palielinājies katru gadu par 24%, tā ir strauja izaugsme. Tomēr lielāko daļu peļņas nesuši papildpakalpojumi, piedalīšanās konkursos, veicot papildpakalpojumus, piemēram, ūdensvadu būvi.

Šajā gadā SIA „Saulkrastu komunālserviss” kā prioritāti sev noteicis apsaimniekošanas darbu kvalitātes uzlabošana.

Šobrīd notiek ceļu un ielu apsekošana, lai noteiktu, kur vajadzīga infrastruktūras uzlabošana. Ir izsludināts konkurss par vajadzīgo darbu (greiderēšana, šķembošana un blietēšana) veikšanu.

Tiek izstrādāts projekts, lai sāktu ūdensvada izbūvi Kalniņa ielā dzelzceļa pārbrauktuves rajonā, kur ūdensvada sliktā tehniskā stāvokļa dēļ pagājušā gada nogalē notika nopietna avārija. Vecais ūdensvads ir jānomaina un jabūvē jauns, tas varētu notikt pēc projekta izstrādes, ko plāno pabeigt maijā. SIA direktors cer uz Saulkrastu Pilsētas domes atbalstu, jo projektam vajadzīgi lieli finanšu resursi.

Pēc iedzīvotāju ierosinājumiem un lūgumiem tiks izvietotas papildus ceļa zīmes, kas iezīmēs Saulkrastu pilsētas robežu. Šīs zīmes ierobežos braukšanas ātrumu līdz 50km/h. Saulkrastu pašvaldības policija uzraudzīs, vai zīmes tiek ievērotas.

Atskaites rāda, ka, apstiprinot saistošos noteikumus un veicot skaitītāju kontroles, ūdens patēriņš palielinājās par 10%, tātad pirms tam notikusi nelikumīga ūdens patērēšana. Šādas pārbaudes, lai atklātu nelegālu ūdens patēriņu, notiks arī turpmāk.

Trīs daudzdzīvokļu mājām Skolas 6, Skolas 8 un Raiņa ielā 3 veikts eksperimentāls energoaudits, kurā tika noskaidrots, kuras ir tās zonas, pa kurām tiek zaudēts visvairāk siltuma. Vislielākie siltuma zudumi rodas caur bēniņiem, kā arī kāpņu telpām, tāpēc ir jādomā par šo zonu uzlabošanu un siltināšanu. Visu trīs māju iedzīvotājiem tiks izsūtīta iegūtā informācija, lai paši iedzīvotāji lemtu, kā uzlabot situāciju.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un sakopt savu teritoriju Spodrības mēneša laikā no 15. aprīļa līdz 15. maijam!