Noslēgts līgums par kanalizācijas būvniecības darbiem

23.septembris, 2011.

SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) Būvniecības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ietvaros II posmam, noslēdzis līgumu ar AS „BMGS” par kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbiem. Būvdarbi notiks Neibādē, Saulkrastos un Zvejniekciemā, izbūvējot kanalizāciju 9 kilometru garumā.

Būvdarbu uzraudzību veiks līgumsabiedrība SIA „Eirokonsultantu nams” un SIA „Statybos strategia”.

Būvniecības darbus plānots uzsākt septembra beigās, un tie jāpabeidz 12 mēnešu laikā kopš uzsākšanas brīža.

Kopējās līguma izmaksas ir 1 279 687,95 Ls, PVN ieskaitot.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” ietvaros.

Kā jau informējām, iepriekš noslēgtais līgums ar pilnsabiedrību „Constructus Engeneering” tika pārtraukts, izbūves grafika neievērošanas un nekvalitatīvi veikto darbu dēļ.