Noslēgts līgums par kanalizācijas un ūdensvada tīklu projektēšanas un būvdarbiem Pabažos

2.novembris, 2011.

Š.g. 20. oktobrī SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) un AS „BMGS” noslēdza līgumu „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ietvaros II posmam – Dienvidu daļa”, kura laikā notiks kanalizācijas sūkņu staciju, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi.
Kopumā tiks izbūvēts 4,33 km garš ūdensvada tīkls ar pieslēgumiem, kas savienos ūdensvadu Pabažu rajonā ar Centra ūdensvadu, un 9,3 km gara kanalizācijas tīklu sistēma, tajā skaitā trīs kanalizācijas sūkņu stacijas.
Kopējā līguma summa ir 1 946 351,46 Ls, PVN ieskaitot.
Projektēšanas darbi ir uzsākti un būvniecība jāpabeidz 2012. gada novembrī
Kā jau iepriekš tika informēts, š.g. septembrī SKS noslēdza līgumu ar AS „BMGS” par kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbiem Neibādē, Saulkrastos un Zvejniekciemā.