Notiek darbi Ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros

15.oktobris, 2010.

Sākot ar šī gada pavasari norit kanalizācijas tīklu būvniecības darbi, kuru laikā Pabažos, Saulkrastos un Zvejniekciemā tiek veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija. Septembrī ir noslēgušies ūdensvada izbūvēs darbi Saules, Pabažu un Dzelzceļnieku ielās, un patlaban notiek kanalizācijas tīkla būvniecība Brūklenāju, Krāču, Aģes, A.Kalniņa, Stirnu, Vidrižu, Bīriņu, Tirgus, Vītiņu un Pēterupes ielās. Pēc līgumā noteiktajiem termiņiem, darbus paredzēts pabeigt 2011. gadā.

Kanalizācijas tīklu izbūves laikā tiek veikta cauruļvadu un pievadu montāža, aku montāža un betonēšana. Tiek ievietota CCTV videonovērošana, kas palīdz iegūt precīzu vizuālu informāciju par cauruļvadu tīklu tehnisko stāvokli, kā arī notiks ceļu segumu atjaunošana un labiekārtošana. Pēc ūdensvada izbūves paredzēta cauruļvadu hidrauliskā pārbaude.

Centrā oktobra mēnesī darbi notiks Skolas ielā no Smilšu ielas un no Pēterupes ielas līdz Pērses ielai, novembrī Skolas ielā no Smilšu ielas līdz Raiņa ielai un Pērses ielā, savukārt decembrī – Noliktavas ielā.

Neibādē oktobrī būvdarbi ritēs A.Kalniņa ielā no Stacijas līdz Vidrižu ielai, Vidrižu ielā līdz Stirnu ielai un Vidrižu ielā. Tāpat šajās ielās darbi plānoti arī novembrī un decembrī.
Savukārt Zvejniekciemā oktobrī būvniecības darbi būs Krāču, Brūklenāju, Aģes, Augļu ielās. Krāču un Aģes ielās tie tiks turpināti arī novembrī. Tāpat novembrī būvniecības darbus uzsāks Ķīšu ielā, bet decembrī Amoliņu ielā.

Nākošā gada janvārī un februārī darbi nenotiks, bet iestājoties siltākam laikam tos plānots atsākt. Ar sīkāku būvdarbu grafiku var iepazīties SIA „ Saulkrastu komunālserviss” mājas lapā www.komunalserviss.lv sadaļā Ūdenssaimniecības attīstības projekts. Arī turpmāk tiks sniegta informācija par padarītajiem un paredzētajiem kanalizācijas tīklu būvniecības darbiem.

Ūdenssaimniecības darbi notiek projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrakstos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3. kārta” ietvaros, un projekta mērķis ir ūdens apgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

Kanalizācijas tīklu būvdarbus veic P/S „Constructus Engeineering”. Ūdens apgādes tīklu un atdzelžošanas staciju būvniecību A/S „UPB”, savukārt būvuzraudzību – SIA „Asmāra”.