Pabažos iespējams pieslēgt ēkas maģistrālajam ūdensvadam

24.marts, 2011.

Jau pagājušā gada rudenī SIA „Saulkrastu komunālserviss”(SKS) informēja, ka ir izbūvēts maģistrālā ūdensvada posms Pabažos un aicināja iedzīvotājus pieslēgt mājas jaunizbūvētajam ūdensvadam.
SKS vēlreiz atgādina, ka ēkas, sākot no Mednieku ielas pa Dzelzceļnieku ielu līdz Pabažu ielai, pa Pabažu ielu līdz Saules ielai un tālāk pa Saules ielu līdz mājai nr.27, kā arī līdz Bērzu ielai, ir iespējams pieslēgt pilsētas ūdensvada tīkliem.
Lai veiktu pieslēgumu, ir jāvēršas SKS ar iesniegumu par pieslēguma nepieciešamību. SKS izsniegs tehniskos noteikumus, tajā skaitā principiālo pieslēguma shēmu.
Tā kā katrs gadījums ir individuāls un, lai saņemtu precīzāku informāciju, SKS aicina zvanīt pa tālruņiem 67951361 vai 28638505 vai vērsties personīgi Saulkrastos, Liepu ielā 3, apmeklējumu iepriekš saskaņojot.
Pieslēgumiem nepieciešamā dokumentācija : 1) īpašuma apliecinošs dokuments – zemes grāmatas kopija, 2) zemes robežplāns (kopija), 3) personas apliecinošs dokuments – pases kopija, 4) pieslēguma shēma, kas saskaņota SKS un Saulkrastu būvvaldē.