Pabažos ir iespējams pieslēgties pilsētas ūdensvadam

17.novembris, 2011.

Līdz ar to, ka darbu sākusi jaunā atdzelžošanas stacija, iedzīvotājiem, kuriem ir noslēgts līgums ar a/s „Binders” par tehniskā ūdens piegādi, ir iespēja pieslēgties pilsētas ūdensvadam.
Lai veiktu pieslēgumu, ir jāvēršas SIA „Saulkrastu komunālserviss” ar iesniegumu par pieslēguma nepieciešamību. SKS izsniegs tehniskos noteikumus, tajā skaitā principiālo pieslēguma shēmu.
Tā kā katrs gadījums ir individuāls un, lai saņemtu precīzāku informāciju, SKS aicina zvanīt pa tālruņiem 67951361 vai 28638505 vai vērsties personīgi Saulkrastos, Liepu ielā 3, apmeklējumu iepriekš saskaņojot.