Pabeigti darbi notekgrāvju un caurteku sistēmas uzlabošanā Pļavas, Vasarnīcas un Lauku ielas rajonā

8.jūlijs, 2010.

Aprīļa sākumā Saulkrastu novada dome un SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) saņēma satraukuma pilnu vēstuli no Pļavas ielas 13 iedzīvotāja Haralda Zeidmaņa par ārkārtas situāciju viņam piederošajā gruntsgabalā, kurā izraisīto pavasara plūdu dēļ zem ūdens atrodas viss pagalms, siltumnīca, augļu koki, pārplūdusi kanalizācijas aka un ūdens līmenis sasniedzis mājas grīdas līmeni.
Pateicoties Saulkrastu novada domes sapratnei, SKS Ūdens apgādes un labiekārtošanas nodaļas vadītāja Bruno Veides profesionalitātei un iedzīvotāju atbalstam, kā arī visu trīs pušu veiksmīgai sadarbībai jautājums tika atrisināts un novadgrāvju sistēma atjaunota.
Apsekojot rajonu, tika konstatēts, ka Pļavas, Vasarnīcas un Lauku ielu rajonā vecā novadgrāvju un caurteku sistēma laika gaitā ir sabojājusies un intensīvu plūdu rezultātā appludina gruntsgabalus, tādejādi radot nozīmīgus zaudējumus gruntsgabalu īpašniekiem.
„Šāda situācija ir izveidojusies vēsturiski, ir bijis vecais notekgrāvis, kurš novadījis ūdeņus no purva, kas atrodas aiz dzelzceļa, savācis kūstošā sniega un lietus ūdeņus no teritorijas un aiznesis tos uz Inčupi. Izveidojoties vasarnīcu ciematiņam tika aizmirsta notekgrāvju un caurteku sistēmas uzturēšana, iedzīvotāji nav bijuši informēti par šo meliorācijas sistēmu. Līdz ar to grāvji laika gaitā aizauguši, piebērti ar dažādu kompostu, un tur, kur iedzīvotāji labiekārtojot savus gruntsgabalus bija vecajā grāvī ierīkojuši caurtekas tās atrokot secinājām, ka cauruļvadu diametri nav atbilstoši, savienojumi nekvalitatīvi, kā rezultātā tās aizsērēja un situācijās, kad ir plūdi vai stipras lietusgāzes, ūdenim nav kur noplūst”, skaidro B.Veide.
SKS uzsāka darbus Pļavas, Vasarnīcu un Lauku ielu rajonā, lai atjaunotu veco novadgrāvju sistēmu. Tika veikta notekgrāvju tīrīšana un padziļināšana, veco caurteku nomaiņa un jaunu caurteku izbūve. Visi darbi notika pārsvarā pa iedzīvotāju piederošiem gruntsgabaliem.
Lai veiktu rakšanas darbus vienā no gruntsgabaliem nācās demontēt siltumnīcu, kuru pēc darbu pabeigšanas tika uzstādīta no jauna. Savukārt citos gruntsgabalos racējiem bija jānozāģē priedes un bērzi, kur palīgā tika aicināts profesionāls alpīnists, kurš nozāģēja koku galotnes, zarus un stumbru augšējo daļu. Tāpat bija jāizrauj vecie celmi ar izteiktu un plašu sakņu sistēmu. Pēc padarītajiem darbiem strādnieki atjaunoja pagalma iebrauktuves, žogus un sakārtoja izrakto teritoriju.
„Liels paldies jāsaka iedzīvotājiem, kuri bija saprotoši un atsaucīgi, un atļāva veikt rakšanas darbus savos privātīpašumos”, uzsver B.Veide.
H.Zeidmanis uzskata, ka SKS darbu paveikuši ātri, lai gan pēc viņa domām darbus vajadzētu turpināt un grāvjus būtu nepieciešams vēl vairāk padziļināt. „Ir izrakti grāvji, ieliktas caurules, kas, protams, ir labi. Par kvalitāti varēsim spriest tikai tad, ja atkal nāksies piedzīvot plūdus. Šī Pļavas ielai pieguļošā meža zona arī patlaban, jūnija beigās, ir pilna ar ūdeni. Ir nepieciešams laiks, lai mitrums nosūktos”, norāda H.Zeidmanis.