Pakalpojumi

Piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

  • Nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;
  • Siltumenerģijas ražošana un piegādi;
  • Ūdens piegāde un notekūdeņu novadīšanu;
  • Kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanu attīrīšanai attīrīšanas iekārtās;
  • Asenizācijas pakalpojumus;
  • Traktoru un ekskavatoru pakalpojumus;
  • Mehanizētā ielu un laukumu tīrīšanu;
  • Ielu un ceļu greiderēšanu;
  • Smilts-sāls maisījuma kaisīšanu;
  • Ielu un ceļu attīrīšanu no sniega.