Pakalpojumi

Piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

 • Siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība Saulkrastu novadā;
 • Dzeramā ūdens piegāde un sadzīves notekūdeņu savākšana pa centralizētiem tīkliem Saulkrastu novadā;
 • Kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanu attīrīšanai bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās;
 • Ūdens patēriņa mērierīču maiņu;
 • Tehniķa pakalpojumus;
 • Asenizācijas pakalpojumus;
 • Nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;
 • Traktoru un ekskavatoru pakalpojumus;
 • Mehanizētā ielu un laukumu tīrīšanu;
 • Ielu un ceļu greiderēšanu;
 • Smilts-sāls maisījuma kaisīšanu;
 • Ielu un ceļu attīrīšanu no sniega.