Apsaimniekošana

SIA “Saulkrastu komunālserviss” reģistrēta dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā

https://bis.gov.lv/bisp/lv/house_managers/1161

Šobrīd uzņēmums apsaimnieko šādas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pabažos, Saulkrastos un Zvejniekciemā:

A.Kalniņa iela 1
A.Kalniņa iela 1A
Ainažu iela 21A
Ainažu iela 70
Atpūtas iela 2A
L.Paegles iela 2
L.Paegles iela 10
Ostas iela 1
Ostas iela 17
Pļavas iela 1
Rīgas iela 31
Rīgas iela 43
Rīgas iela 90
Skolas iela 2
Skolas iela 4
Tallinas iela 9
Tirgus iela 1