Rakšanas atļaujas

Lai varētu saņemt rakšanas atļauju no SIA “Saulkrastu komunālserviss”, vispirms nepieciešams iesniegt sekojošu informāciju:

1) darbu izpildītājs – nosaukums, reģistrācijas numurs  un  kontaktpersonas dati.

2) pasūtītājs – nosaukums, reģistrācijas dati.

3) projektētājs – nosaukums, reģistrācijas dati.

4) rakšanas vieta – būvobjekta adrese (pilsēta, iela, mājas numurs, kadastra numurs).

5) pamatojums – izstrādātais projekts, noslēgtais līgums vai vienošanās.

6) atbildīgā persona – vārds, uzvārds (uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr., tālr. Nr., e-pasts).

7) darbu izpildes laiks.