Siltumapgāde

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2016.gada 11.februārī pieņēma lēmumu Nr.16 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai (Zvejniekciema katlu māja) Nr RI10IB0087


  • 4