Siltumapgāde

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2016.gada 11.februārī pieņēma lēmumu Nr.16 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums

Atļauja piesārņojuma darbībai

http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas/?ur=Saulkrastu+komun%C4%81lserviss+SIA&id_ur=840

Daudzdzīvokļu māju apkures maksa par 1m2 2014/15

Siltuma_paterini_uz_m2_2015

Daudzdzīvokļu māju apkures maksa par 1m2 2013/2014

Siltuma_Paterini

Daudzdzīvokļu māju apkures maksa par 1m2

Oktobris 2012

Novembris 2012

Decembris_2012

Janvāris_2013

Februāris_2013

Marts_2013

  • 4