Tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 11.02.2016. lēmums Nr.16