Ūdensapgāde un kanalizācija

Aicinām Saulkrastu iedzīvotājus pieslēgties pie esošajiem centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem (iesnieguma forma)

Kanalizācijas tīklu shēma (izbūvēti līdz 2018.gadam)

Centralizētā ūdensvada tīkli (esošie un plānotie)

……

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai (NAI) Nr.RI12IB0031

Ūdens analīzes

1. ūdens testēšanas pārskats 2017

2. ūdens testēšanas pārskats 2017