Ūdensapgāde un kanalizācija

Aicinām Saulkrastu iedzīvotājus pieslēgties pie esošajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem (iesnieguma forma):

Kanalizācijas tīklu shēma (izbūvēti līdz 2018.gadam)

Centralizētā ūdensvada tīkli (esošie un plānotie)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums

Pēc SIA „Saulkrastu komunālserviss” iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta izvērtēšanas, regulators apstiprināja jaunus tarifus, atceļot līdzšinējo praksi Saulkrastu novadā papildus maksai par reāli izmantoto pakalpojumu iekasēt arī pastāvīgo jeb abonēšanas maksu. Lēmums par SIA „Saulkrastu komunālserviss” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu  pieņemts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes sēdē 2013.gada 8.maijā.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Tarifs (bez PVN)
Ūdens apgādes pakalpojums 1,04 EUR/m3
Kanalizācijas pakalpojums 1.69 EUR/m3

Līdz ar SPRK apstiprināto tarifu stāšanos spēkā, patērētājiem jānorēķinās tikai par reāli patērēto pakalpojumu apjomu.

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai (NAI) Nr.RI12IB0031

Ūdens analīzes

1. ūdens testēšanas pārskats 2017

2. ūdens testēšanas pārskats 2017