Ūdensapgāde un kanalizācija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums

Pēc SIA „Saulkrastu komunālserviss” iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta izvērtēšanas, regulators apstiprināja jaunus tarifus, atceļot līdzšinējo praksi Saulkrastu novadā papildus maksai par reāli izmantoto pakalpojumu iekasēt arī pastāvīgo jeb abonēšanas maksu. Lēmums par SIA „Saulkrastu komunālserviss” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu  pieņemts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes sēdē 2013.gada 8.maijā.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Tariffs (bez PVN)
Ūdens apgādes pakalpojums 1,04 EUR/m3
Kanalizācijas pakalpojums 1.69 EUR/m3

Līdz ar SPRK apstiprināto tarifu stāšanos spēkā, patērētājiem jānorēķinās tikai par reāli patērēto pakalpojumu apjomu.

Atļauja piesārņotības darbībai

http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas/?ur=Saulkrastu+komun%C4%81lserviss+SIA&id_ur=840

Ūdens analīzes

1. ūdens testēšanas pārskats 2017

2. ūdens testēšanas pārskats 2017