Ūdensapgāde un kanalizācija

Aicinām Saulkrastu iedzīvotājus pieslēgties pie esošajiem centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem (iesnieguma forma)

Kanalizācijas tīklu shēma (izbūvēti līdz 2018.gadam)

Centralizētā ūdensvada tīkli (esošie un plānotie)

……..