Tarifi un cenas

2013.gada 8.maija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes sēdē pieņemts lēmums par SIA „Saulkrastu komunālserviss” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu. Sākot ar 1.jūliju, kad stājas spēkā SPRK apstiprinātais tarifs, patērētājiem būs jānorēķinās tikai par reāli patērēto pakalpojumu apjomu.

Pēc SIA „Saulkrastu komunālserviss” iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta izvērtēšanas regulators apstiprināja jaunus tarifus, atceļot līdzšinējo praksi Saulkrastu novadā papildus maksai par reāli izmantoto pakalpojumu iekasēt arī pastāvīgo jeb abonēšanas maksu. Lēmums par SIA „Saulkrastu komunālserviss” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu  pieņemts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes sēdē 2013.gada 8.maijā.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Tariffs (bez PVN)
Ūdens apgādes pakalpojums 1,04 EUR/m3
Kanalizācijas pakalpojums 1.69 EUR/m3