Maksas pakalpojumi

1) asenizācijas pakalpojumi

Cisternas tilpums – 3,5 kub.m.

Asenizācijas pakalpojuma maksa (1 izvešanas reize) – 50,00 EUR (t.sk.PVN 21%)

SKS asenizacijas auto

2) kanalizācijas un drenāžas cauruļvadu augstspiediena skalošana

Pakalpojuma maksa – 90,00 EUR/stundā (t.sk.PVN)

3) ūdens skaitītāju maiņa

4) tehniķa pakalpojumi