Maksas pakalpojumi

1) asenizācijas pakalpojumi, kanalizācijas un drenāžas cauruļvadu augstspiediena skalošana

Cisternas tilpums – 3,5 kub.m.

Asenizācijas pakalpojuma maksa (1 cisterna) – 50,00 EUR (t.sk.PVN 21%)

SKS asenizacijas auto

2) ūdens skaitītāju maiņa

3) tehniķa pakalpojumi