Pamatkapitāla palielināšana

23.februāris, 2008.

Daudzi no jums noteikti ir dzirdējuši, ka SIA „Saulkrastu komunālservisa” pamatkapitāls palielināts par 800000 Ls. Gribam uzsvērt, ka tie nav naudas līdzekļi.

 Lai uzlabotu ūdens kvalitāti, SIA „Saulkrastu komunālserviss” pretendē uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem, projekta rezultātā ir iespēja iegūt vairāk kā 3 miljonus Ls, par kuriem varētu atjaunot gan ūdens trases, gan sūknētavas.  Lai vispār pretendētu uz šiem līdzekļiem, SIA „Saulkrastu komunālservisa” īpašumā ir jābūt attiecīgajām trasēm un sūknētavām, kuras varētu uzlabot. Līdz šim minētās ūdens cirkulācijas sistēmas daļas bija Saulkrastu Pilsētas domes īpašumā. Saulkrastu Dome, atbalstot SIA „Saulkrastu komunālservisa” vēlmi uzlabot ūdens trašu tehnisko stāvokli, nodeva ūdensvadus un sūknētavas SIA „Saulkrastu komunālserviss” īpašumā. Šo ūdens sistēmas daļu kopvērtība ir 812200Ls (tas arī ir mūsu pamatkapitāla palielinājums – ūdens trases 812200Ls vērtībā), tā kā esam ieguvuši sistēmu vairāk kā 800000 Ls vērtībā, kuras uzlabošanā ir jāiegulda vairāki miljoni latu. Tatad patiesībā SIA „Saulkrastu komunālserviss” kontā nav ieskaitīts neviens papildus lats!