Par mums

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss”, kura reģistrēta Komercreģistrā 2004. gada 14. janvārī, pamatdarbības veids ir Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju komunālās saimniecības apkalpošana, nodrošinot – centralizētas ūdens un kanalizācijas sistēmas funkcionēšanu, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu un remontu (izdalītā finansējuma ietvaros), centralizēto siltumapgādi, ēku apsaimniekošanu un dažādu pakalpojumu sniegšanu juridiskām un fiziskām personām.