Par mums

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss”, pamatdarbības veids ir Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju komunālās saimniecības apkalpošana, nodrošinot:

- centralizētas ūdens un kanalizācijas sistēmas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšanu;

- siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, tirdzniecību,

- daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apsaimniekošanu,

- dažādu maksas pakalpojumu sniegšanu juridiskām un fiziskām personām.