Mērķi

SIA “Saulkrastu komunālserviss” vispārējie stratēģiskie mērķi

SIA “Saulkrastu komunālservisa”, kurš komercreģistrā reģistrēts 2004. gada 14. janvārī, pamatdarbības stratēģiskie mērķi ir Saulkrastu novada komunālās saimniecības apkalpošana, nodrošinot: centralizēta ūdens un kanalizācijas sistēmas funkcionēšanu, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu un remontu, centralizēto siltumapgādi, ēku apsaimniekošanu un dažādu pakalpojumu sniegšanu juridiskām un fiziskām personām.