Mērķi

  • SIA “Saulkrastu komunālserviss” vispārējie stratēģiskie mērķi

SIA “Saulkrastu komunālservisa”, kurš komercreģistrā reģistrēts 2004. gada 14. janvārī, pamatdarbības stratēģiskie mērķi ir Saulkrastu novada komunālās saimniecības apkalpošana, nodrošinot: centralizēta ūdens un kanalizācijas sistēmas funkcionēšanu, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu un remontu, centralizēto siltumapgādi, ēku apsaimniekošanu un dažādu pakalpojumu sniegšanu juridiskām un fiziskām personām.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss”īpašnieks ir Saulkrastu novada dome. Tai pieder 100% kapitālsabiedrības daļas

  • Gada pārskats pa 2016.gadu Bilance
  • Peļņas zaudējuma aprēķins
  • Vadības ziņojums