Misija

Organizēt iedzīvotāju komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija ,tās novadīšana un attīrīšana, siltumapgāde un sadzīves atkritumu savākšanas organizēšana), nodarboties ar mājokļu apsaimniekošanu, kā arī iedzīvotajiem piedāvāt dažādus pakalpojumus. Veikt ielu, ceļu apsaimniekošanu izdalītā finansējumu apjomā.