Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija

SIA “Saulkrastu komunālserviss” statūti

SIA “Saulkrastu komunālserviss” organizatoriskā struktūra

SIA “Saulkrastu komunālserviss” 2019.gada pārskats

SIA “Saulkrastu komunālserviss” 2019.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskats

SIA “Saulkrastu komunālserviss” vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2022.gadam

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem (2019.gads)