Vakances

SIA “Saulkrastu komunālserviss”, kas ir 100% Saulkrastu novada domes kapitālsabiedrība un kuras pamatdarbības veids ir Saulkrastu novada administratīvās teritorijas komunālās saimniecības apkalpošana, nodrošinot: centralizēta ūdens un kanalizācijas sistēmas funkcionēšanu, centralizēto siltumapgādi, ēku apsaimniekošanu, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu un remontu, un dažādu maksas pakalpojumu sniegšanu juridiskām un fiziskām personām,

aicina pie sevis komandā

GALVENO GRĀMATVEDI

Galvenie darba pienākumi

Grāmatvedības darba organizēšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

Budžeta atskaišu sagatavošana, naudas plūsmas kontrole un analīze

Darbs ar kreditoriem

Darba algu aprēķini

Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite

Eiropas fondu līdzfinansējuma projektu grāmatvedība

Bankas operāciju veikšana, apgrozāmā kapitāla kontrole

Ceturkšņu un gada pārskatu sagatavošana

Atskaišu sagatavošana VID, statistikas pārvaldei, sabiedrisko pakalpojumu regulatoram un uzņēmuma vadībai

Sadarbības organizēšana ar VID, revidentiem, bankām, Saulkrastu novada domi

Prasības kandidātam

Augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai grāmatvedībā

Obligāta veiksmīga darba pieredze galvenā grāmatveža amatā ne mazāk kā 2 gadi

Obligāta pieredze darbā ar resursu vadības un grāmatvedības programmu Horizon

Zināšanas Latvijas Republikas likumdošanā grāmatvedībā un nodokļu jomā

Laba loģiskā, analītiskā domāšana un radoša pieeja darba procesam

Precizitāte, godīgums un augsta atbildības sajūta

Labas latviešu valodas zināšanas

Ļoti labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

Stresa noturība, iniciatīva un precizitāte

Piedāvājam

Interesantu un dinamisku darbu stabilā uzņēmumā

Iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi

Sociālās garantijas

Darba vieta: Liepu iela 3, Saulkrasti.

Darba alga: EUR 1450.

Pieteikšanās

Piesakies līdz 2020.gada 10.aprīlim, sūtot savu CV un pieteikuma vēstuli uz e-pasta adresi darbs@komunalserviss.lv.

Nosūtot savu pieteikumu SIA “Saulkrastu komunālserviss” (reģistrācijas numurs: 40103027944, juridiskā adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Latvija), Tu brīvprātīgi ļauj darba pieņemšanas nolūkā apstrādāt tavus personas datus, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.