Vakances

ELEKTRIĶIS/-E

Galvenie darba pienākumi

Veikt elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudi un mērīšanu līdz 1 kV, elektrotīklu ar spriegumu līdz 1kV izbūves un ekspluatācijas darbus

Nodrošināt elektroietaišu normālu, nepārtrauktu, ekonomisku un drošu darba režīmu;

Fiksēt elektroiekārtu bojājumus un organizēt to drošu un savlaicīgu novēršanu;

Organizēt un uzraudzīt elektroiekārtu savlaicīgas apkopes un profilaktiskos remontus;

Organizēt un uzraudzīt jaunu elektroiekārtu montāžu, pieslēgšanu un nodošanu ekspluatācijā;

Uzturēt kārtībā elektroiekārtu dokumentāciju, shēmas un apkopju žurnālus.

Prasme interpretēt rasējumus un elektrotehniskās shēmas

Veikt darbus augstumā.

Prasības kandidātam

Amatam atbilstoša izglītība;

Derīga vismaz Bz elektrodrošības apliecība;

Iepriekšēja pieredze elektriķa amatā ne mazāk kā 2 gadi;

Labas latviešu valodas zināšanas

B kategorijas vadītāja apliecība

Spēja strādāt ātri, lasīt rasējumus un tehnisko literatūru, ātri apgūt jaunas iemaņas, strādāt atbildīgi, strādāt patstāvīgi un komandā.

Piedāvājam

Algu 900,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas

Interesantu un dinamisku darbu stabilā uzņēmumā

Profesionālās pilnveides un attīstības iespējas

Iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi

Sociālās garantijas

Nelaimes gadījumu apdrošināšanu

Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

Darba vieta: Liepu iela 3, Saulkrasti

Papildus informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” birojā Liepu ielā 3, Saulkrastos vai pa tālruni 20242148.

Pieteikšanās, nosūtot savu CV uz e-pasta adresi darbs@komunalserviss.lv

Nosūtot savu pieteikumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” (reģistrācijas numurs: 40103027944, juridiskā adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Latvija), tu brīvprātīgi ļauj darba pieņemšanas nolūkā apstrādāt tavus personas datus, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos