Par ragavām jārūpējas jau vasarā

16.jūnijs, 2011.

Pieredze rāda, ka tautas atziņa par ragavu darināšanu vasarā pēdējos gados ir īpaši aktuālā, un to var attiecināt arī uz SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) organizētajiem siltināšanas darbiem vasaras periodā, kuri norit vairākās SKS apsaimniekošanā esošajās ēkās Skolas, Bīriņu, Vidrižu un Ainažu ielās.

Lai novērstu siltuma zudumus, vasaras sākumā Skolas ielas 8 ēkas pagrabā tika nomainīta kopš mājas celtniecības laikiem kalpojusī un daudzviet jau noplēstā stikla vates siltumizolācija pret akmens vates siltumizolācijas čaulām ar follija pārklājumu. Pirms šo darbu veikšanas tika nomainīti arī apkures stāvvadu ventīļi, kas vairumā gadījumu vai nu nedarbojās vai arī bija kā papildus pretestība apkures cirkulācijai. Rezultātā uzlabosies gan cirkulacija mājas apkures sistēmā, gan arī sistēmas apkalpošanas iespējas.
Paegles ielas 8 ēkas bēniņos apkures cauruļvadiem tiek veikta siltumizolācijas nomaiņa ar 50 mm akmensvates čaulām ar follija pārklājumu. Tāpat bēniņu pārsegums tiks siltināts ar akmens vati 200 mm biezumā. Rezultātā tiks samazināts siltuma patēriņš mājā un būtiski samazināta sniega kušana uz ēkas jumta, kas bija cēlonis augšējā stāva dzīvokļu appludināšanai iepriekšējās ziemās.

Līdzīgi kā Paegles ielā 8 arī Bīriņu ielā 1 notiks bēniņu un cauruļu siltināšana. Savukārt Vidrižu ielā 22A paredzēta daļēja (mājas uzkrājuma līdzekļu apjomā) jumta pārseguma siltināšana ar akmensvates plātnēm un jauna jumta seguma uzklāšana, tādējādi kaut daļēji iegūstot jau pieminēto problēmu risinājumu.

Patlaban notiek ne vien siltumizolācijas maiņa un siltināšanas darbi, bet arī paši māju iedzīvotāji aktīvi iesaistās savu māju tehniskā stāvokļa uzlabošanā. Kā labs piemērs citiem kalpo Ainažu ielas 70 iedzīvotāju aktivitāte, kad lielākā daļa mājas iedzīvotāju izteica vēlēšanos un atbalstīja ēkas renovācijas darbus, piesaistot Eiropas struktūrfondu līdzekļus. Tāpēc ir noslēgts līgums ar SIA „Energo Consult”, kas tuvākajā laikā uzsāks dokumentācijas izstrādi vienkāršotas renovācijas darbu veikšanai.

Arī Bīriņu ielas 1 lielākā daļa mājas iemītnieku ir parakstījušies par dokumentu izstrādi renovācijas darbiem, tādejādi būs iespēja piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus, kas nodrošinās ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanu.

Daudzdzīvokļu māju renovācija, tajā skaitā arī siltināšana, ir svarīga ne tikai tāpēc, lai samazinātu izdevumus par energoresursiem, bet arī tāpēc, lai pagarinātu ēku mūžu. Nav noslēpums, ka padomju laikos būvētajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir lieli siltuma zudumi, mājas ir nolietojušās, un tām nepieciešami atjaunošanas darbi, tāpēc SKS aicina sekot iepriekšminēto māju iedzīvotāju aktivitātei un māju vecākiem vērsties ar ierosinājumiem pie apsaimniekotāja, lai iespēju robežās sakārtotu savas dzīvojamās ēkas.