Par siltuma izmaksām Saulkrastu pilsētā.

29.jūnijs, 2009.

.

Izanalizējot situāciju siltumapgādē SIA „Saulkrastu komunālserviss” iesniedza domē izskatīšanai siltuma tarifus un apstiprināšanai Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatoram, 2009/10.g. apkures sezonas siltuma apgādes tarifu. Jaunais tarifs nebūs divpakāpju tarifs. Būs vienota cena par saražoto MWh, kura būs par 11% zemāka nekā 2008/09.g. apkures sezonā.

Lai atvieglotu ziemas sezonas maksājumu, arī turpmāk saglabāsim iespēju maksāt par siltumu avansā vasaras mēnešos.

Tomēr, ja iedzīvotājiem krīzes iespaidā ir radušās īslaicīgas finansiālas problēmas un nav iespējams apmaksāt visus komunālo pakalpojumu rēķinus SIA ”Saulkrastu komunālsrviss” aicina nevis nelikties ne zinis par parādu, bet gan nākt vienoties par tā nomaksas grafiku.

Tas ir izdevīgi abām pusēm. Ja parādnieks un SIA „Saulkrastu komunālserviss” vienojas par parāda atmaksas grafiku, tad visbiežāk tiek apturēta procentu uzskaite un SIA „Saulkrastu komunālserviss” nav jāveic tālākās procesuālās darbības, kas saistītas ar parādu piedziņu. Nav jāvēršas tiesā, atkrīt tiesāšanās izdevumi, kuri vēlāk tik un tā tiek piedzīti no parādnieka.