Parādniekiem netiks pieslēgta apkure

9.augusts, 2010.

Lai arī patlaban izskatās, ka dzīvojam tropu joslā un aukstais laiks, kad nepieciešams apsildīt dzīvokļus vēl ir tālu aiz kalniem, tomēr SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) vērš uzmanību un atgādina, ka ir jāsamaksā iekrājušies parādi par siltuma piegādi iepriekšējā sezonā. Tāpat SKS brīdina, ka tām mājām, kuru dzīvokļu īpašniekiem ir līgumsaistības ar SKS, un kas nebūs vismaz 85% apmērā apmaksājuši parādu par apkuri, rudenī siltums netiks pieslēgts.
SKS direktors Guntars Ozoliņš uzsver : „ Aicinu iedzīvotājus, kuriem ir iekrājušies parādi, tos nomaksāt, jo rudenī mums nebūs finanses, lai nodrošinātu siltuma piegādi. Patlaban komunālserviss ir kreditējis parādniekus, un citur nepieciešamā nauda ir aizgājusi norēķiniem par kurināmo un citu ar siltuma ražošanu saistīto izdevumu segšanai. Diemžēl mums bija jāsper radikāli soļi ,un uz šo brīdi tiesā ir nodotas 56 parādsaistību lietas. Ja lieta ir nodota tiesā un parāds netiek samaksāts, sekas var iestāties ļoti nopietnas, t.i., tiesa var lemt par parādnieka bankas konta arestu vai īpašuma atsavināšanu.”
Likumdošana nosaka, ja iedzīvotājs 3 mēnešus ir kavējis rēķinu apmaksu, pakalpojumu sniedzējam ir tiesības parādsaistības iesniegt tiesā.
„Lai palīdzētu iedzīvotājiem, kuriem ir radušās grūtības ar komunālserviss sniegto pakalpojumu apmaksu, esam mūsu klientus aicinājuši noslēgt vienošanos, kas paredz parāda maksājumu termiņa pagarinājumu, maksājumu grafiku sastādot atbilstoši klienta iespējām. Tomēr jātgādina, no noslēgtā vienošanās ir precīzi jāpilda, pretējā gadījumā vienošanās tiek lauzta un tiek sniegta prasība tiesā. Visu jūniju notika akcija, kuras laikā, apmaksājot visu nenomaksāto rēķinu pamatsummu, kas sakrājušies par komunālservisa sniegtajiem pakalpojumiem, iedzīvotājiem tika anulēta aprēķinātā kavējuma nauda. Jāatzīst, ka ļoti maz mūsu klientu izmanto piedāvātās iespējas. Vēlreiz gribu atgādināt, ka, ja radušās grūtības ar pakalpojumu apmaksu, sazināties ar komunālservisa darbiniekiem pa tālr. 67951361 un risināt izveidojušos situāciju”, norāda G.Ozoliņš.