Pieejamas apsaimniekošanas tāmes

24.oktobris, 2016.

Informējam, ka sadaļas Pakalpojumi apakšsadaļā Apsaimniekošana pieejamas SIA “Saulkrastu komunālserviss” apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas tāmes 2017.gadam.