Pieejamas apsaimniekošanas tāmes

Informējam, ka sadaļas Pakalpojumi apakšsadaļā Apsaimniekošana pieejamas SIA “Saulkrastu komunālserviss” apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas tāmes 2017.gadam.

Comments are closed.