Pieejami pārskati par 2012. gadu

5.aprīlis, 2013.

SIA “Saulkrastu komunālserviss” informē, ka ir pieejamas dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par 2012.gadu. Ar faktiskajām tāmēm var iepazīties uzņēmuma biroja telpās Liepu ielā 3.