Pieejami pārskati par 2012. gadu

SIA “Saulkrastu komunālserviss” informē, ka ir pieejamas dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par 2012.gadu. Ar faktiskajām tāmēm var iepazīties uzņēmuma biroja telpās Liepu ielā 3.

Comments are closed.