Restrukturizācija

23.februāris, 2008.

Restrukturizācijas rezultātā visi sektori apvienoti 2 nodaļās: Apsaimniekošanas un siltuma nodaļā, kā arī Ūdensapgādes un labiekārtošanas nodaļā, par kuru vadītājiem kļuvuši Vilnis Matrozis (apsaimniekošana un siltums) un Vilis Zeļģis (ūdensapgāde un labiekārtošana). Iepriekš apsaimniekošana bija apvienota ar labiekārtošanu, tomēr, tā  kā mājokļu apsaimniekošana vairāk ir saistīta ar siltumapgādi, notikušas šādas struktūru izmaiņas, kas nekādi neietekmēs iedzīvotājus, tikai atvieglos SIA „Saulkrastu komunālservisa” darbu. 

Tika pieņemts lēmums, ka vajadzīgs klientu apkalpošanas speciālists, kas spēs atbildēt uz visiem klientus interesējošajiem jautājumiem. Notika konkurss uz šo amatu, pretendentu bija daudz, bet no visiem kā piemērotākā tika izvēlēta Daiga Vītola, kura atbildēs uz iedzīvotāju zvaniem un konsultēs klientus, kas ieradīsies koomunālservisā, uzklausot viņu vēlmes un sūdzības. Darbu viņa uzsāka 1. februārī.