Sastādītas nākamā gada apsaimniekošanas tāmes

SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) informē, ka daudzdzīvokļu ēkām, kuras apsaimnieko SKS, ir sastādītas nākamā gada apsaimniekošanas tāmes. Tāmes ir pieejamas Liepu ielā 3. Tuvāka informācija pa tālr.29283625.

Comments are closed.