Saulkrastu komunālserviss aicina apmaksāt parādus par piegādāto siltumu

11.augusts, 2011.

Jūlija mēnesī SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) informēja, ka jau vasarā aktīvi gatavojas jaunajai apkures sezonai, veicot ēku apkures sistēmu siltināšanas un apkures sistēmas kopumā uzlabošanas darbus, tādejādi iespēju robežās uzlabojot ēku siltumnoturību un nodrošinot siltumenerģijas taupību.

Tomēr, lai iestājoties aukstam laikam ēkas nepaliktu bez siltuma padeves, SKS atgādina un aicina juridiskās un fiziskās personas, kurām ir izveidojušies parādi par piegādāto siltumenerģiju iepriekšējās apkures sezonās, samaksāt sakrājušos parādu summu. Ja parādi netiks apmaksāti, SKS lems par siltumenerģijas piegādes ierobežojumiem, apkures sezonu uzsākot vēlāk, vai arī piegādājot to ierobežotā apjomā.