Seminārs par atbalstu daudzdzīvokļu māju siltināšanai

2013. gada 9. aprīlī plkst. 16.00 Siguldā notiks seminārs par atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai, kā arī par kvalitatīvu mājokļu renovāciju un Eiropas Reģionālas attīstības fonda līdzfinansējuma piesaistes iespējām. Tajā tiek aicināti piedalīties daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, renovācijas projektu īstenotāji un citi interesenti.
Seminārs notiks Siguldas novada Kultūras centra telpās (Pils iela 10, Sigulda). Dalība semināra bezmaksas.
Semināra „Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai” laikā klātesošie tiks informēti par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” nosacījumiem, aktuālajām izmaiņām, kā arī par biežāk pieļautajām kļūdām projektu sagatavošanā un ieviešanā. Semināru dalībnieki arī tiks informēti par būtiskākajām lietām, kas jāņem vērā projekta īstenošanas laikā no būvniecības darbu veikšanas aspekta. Seminārā piedalīsies Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbinieki.
Semināra dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm, iespējām piesaistīt Eiropas Reģionālas attīstības fonda (ERAF) 50-60% līdzfinansējumu māju tehniskā stāvokļa un siltumnoturības uzlabošanai. Interesentiem būs iespēja saņemt informāciju par programmas „Daudzzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” pamatnosacījumiem.
ERAF 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Semināra ietvaros tiks sniegta informācija par šādām tēmām:
Sīkāku informāciju par semināru var saņemt Rīgas plānošanas reģiona ES informācijas centrā (Ģirts Kindzulis, e-pasts: girts.kindzulis@rpr.gov.lv, tālr.: 67217975). Aicinām interesentus reģistrēties semināram interneta vietnē: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/15504_391.

Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sniedz bezmaksas konsultācijas un informāciju par ES fondu līdzekļu piesaisti un apguvi. Informāciju par nākotnē plānotiem semināriem un konferencēm ES fondu programmu ietvaros var uzzināt mājas lapā: http://www.esfinanses.lv ka arī zvanot pa tālruni: 67217975.

Comments are closed.