SIA „Saulkrastu komunālserviss” atgādina

14.septembris, 2010.

SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) atkārtoti vēršas pie iedzīvotājiem un brīdina, ka tām mājām, kuru dzīvokļu īpašniekiem ir līgumsaistības ar SKS, un kas nebūs vismaz 85% apmērā apmaksājuši parādu par apkuri, sākoties jaunajai apkures sezonai siltums netiks pieslēgts. Tuvāka informācija pa tālr. 67951361.