SIA „Saulkrastu komunālserviss” uzlabo katlu māju darbību

10.novembris, 2011.

Šogad, uzsākot apkures sezonu, Saulkrastos bija vairākkārtēji siltuma padeves pārtraukumi. Tas saistīts ar to, ka SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) veica papildus uzlabošanas darbus vairākās katlu mājās. Lai arī noslēgtais līgums paredzēja darbu pabeigšanu jau līdz 30.septembrim, tie ir ieilguši un turpinās vēl šobrīd, taču paredzams, ka līdz novembra vidum katlumāja jau strādās tai paredzētajā režīmā. Jāņem vērā arī tas, ka tika izvēlēts Latvijas zinātnieku izstrādāts tehniskais risinājums, kas būtiski ļāva ietaupīt naudas resursus, tanī pat laikā prasot papildus laiku iekārtu noregulēšanai un tehnoloģisko procesu stabilizēšanai.
Meklējot iespējas saglabāt esošo apkures tarifu situācijā, kad kurināmā cenas turpina augt, tika pieņemts lēmums likvidēt katlu māju Ainažu ielā 22 un savienot apkures trases posmā gar Skolas ielu 4a.
Turpmāk darbosies katlu māja, kas atrodas Raiņa ielā 7, no kuras tiks piegādāts siltums visā Saulkrastu centrālajā daļā. Esošie apkures katli tiek aprīkoti ar granulu degļiem un tie darbosies automātiskā režīmā. Patlaban kā kurināmais materiāls tiek izmatotas granulas, kas ir atjaunojams enerģijas avots, tādējādi, kurinot neveidojas melnie dūmi un netiek piesārņota apkārtējā vide un atšķirībā no akmeņoglēm, granulas sadeg bez specifiskas smakas, dūmi ir bez krāsas un izmeši nesatur dabai kaitīgus elementus.
Ir nomainīti siltumtrašu posmi no siltumkameras pie bankas ēkas Ainažu ielā 10 līdz kafejnīcai „10 balles” Ainažu ielā 9, kā rezultātā ir panākts būtisks siltuma zudumu samazinājums siltuma pārvadē.
Lai nesadārdzinātos pakalpojums un nevajadzētu paaugstināt apkures tarifu, steidzamā kārtā no iepriekšējā apsaimniekotāja ir pārņemta katlu māja Ainažu ielā 34b, kurā tika nomainīts un pārbūvēts apkures katls, pievienojot granulu degli un patlaban notiek granulu tvertnes montāžas darbi.
Veicot nepieciešamos uzlabojumus, notiks procesu automatizācija, līdz ar to abu katlu māju darbības lietderības koeficents tiks panākts virs 80%. SKS arī nākotnē turpinās iesāktos siltuma apgādes uzlabošanas darbus.