Siltiniet savas daudzdzīvokļu mājas!

9.februāris, 2009.

Apsaimniekošanas sfērā top arvien jaunas idejas. Katrai daudzdzīvokļu mājai turpmāk tiks veidoti uzkrājumi, kurus pēc tam izlietos pēc iedzīvotāju ieskatiem, lai uzlabotu mājas tehnisko stāvokli. Tas varētu būt saprātīgs risinājums, kā uzlabot kāpņu telpu, ārējo durvju u.c. mājas daļu stāvokli. Pēc celtnieku izteiktā piedāvājuma un iniciatīvas Komunālserviss piedāvā daudzdzīvokļu mājām veikt siltināšanu. Jau ir notikusi māju apsekošana, kā arī sarunas ar finanšu iestādēm par līdzekļu piesaisti. Priekšlikums šobrīd ietver katras mājas visu sienu un bēniņu siltināšanu, kas ievērojami samazinātu siltuma zudumus. Tiks uzstādīti arī siltummezgli katrā dzīvoklī, lai katrs iedzīvotājs varētu noteikt, cik siltā telpā vēlas atrasties, un cik vēlas ietaupīt. Siltināšana arī uzlabos mājas vizuālo izskatu un paaugstinās dzīvokļu tirgus vērtību. Jau šobrīd tiek rīkotas dzīvokļu īpašnieku sapulces, kurās paši iedzīvotāji ir aicināti izlemt, vai viņi ir gatavi veikt šādus uzlabojumus. Protams, siltināšana jebkurā gadījumā ilgtermiņā atmaksājas, jo būtiski samazinās patērētā siltuma daudzums.