Siltumtrases atjaunošana pabeigta

Vasaras beigās ir pabeigti siltumtrases rekonstrukcijas darbi Saulkrastu centrālajā daļā. Vecās, savu laiku nokalpojušās caurules, aizvietotas ar jaunām rūpnieciski izzolētām caurulēm. Posmā no katlu mājas Raiņa ielā 7 līdz L.Paegles ielai 4 ir nomainīti 269 metri siltumtrases.
Darbus veica SIA „Lokšīrs” un to kopējās izmaksas ir 82 419 EUR, no kurām 40% ( 31 967 EUR) ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.
Kā jau iepriekš tika informēts, 2012. gadā SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) iesniedza pieteikumu ES Kohēzijas fonda aktivitātē “Pasākumi siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektā “Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu pilsētas centrālajā daļā”. Pagājušā gada martā SKS noslēdza līgumu ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru (LIAA) par šī projekta īstenošanu.

ES_ar_parakstu IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Kohezijas_fonds

Comments are closed.