Siltumtrases rekontsrukcija

14.septembris, 2010.

Lai nodrošinātu siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu darbību, augusta beigās SIA „Saulkrastu komunālserviss” sāka siltumtrases rekonstrukciju pie Domes ēkas un Saulkrastu vidusskolas, jo siltuma zudumi šajā trasēs bija vairāk kā 30 %. Kopumā siltumtrases remontdarbi notiks posmā līdz Skolas ielai 6.
Kaut arī atrokot siltumtrases vizuāli bojājumi netika konstatēti, tomēr izpētot situāciju, konstatēts, ka caurules atrodas kritiskā stāvoklī , kuras pirms apkures sezonas sākšanas jānomaina.
Lai turpmāk siltumtrasēs tiktu samazināts siltuma zudums, ekspluatācijas laikā nolietojušās caurules tiek nomainītas pret jaunām rūpnieciski izolētām, labākas kvalitātes caurulēm. Tiks izbūvēti jauni siltumtrases pieslēgumi mazajai skolai, domes ēkai, Skolas ielas 4a un Skolas ielas 6 mājām. Siltumtrases tiks izbūvētas atbilstoši projektam un būvnormatīvu prasībām, tādejādi tiks samazināti siltuma zudumi siltumtrasēs.
Plānots , ka siltumtrases remontdarbi notiks līdz septembra beigām.