Skaitītāju rādījumus ātri un ērti var nodot internetā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” aicina, nododot skaitītāju rādījumus, izmantot interneta vietnes www.komunalserviss.lv sadaļu Skaitītāju rādījumu nodošana Web (atrodama zem sadaļas Partneri) , kas vienkāršos skaitītāju rādījumu uzskaiti un kontroli.
Uzmanību ! Pirmo reizi reģistrējoties portālā, aizpildot reģistrācijas logu sadaļā Līgumu numurs, jāievada rēķina numura pirmā daļa, kas sakrīt ar līguma numuru.

Instrukcija skaitītāju radījumu nodošanai online

Comments are closed.