Slēgs GE Money kontu

Ar šī gada 1.septembri tiks slēgts a/s GE Money Bank SIA “Saulkrastu komunālserviss” konts LV14BATR0051801695000. Turpmāk maksājumi, kas paredzēti SIA “Saulkrastu komunālserviss” jāveic uz sekojošiem kontiem LV48MULT1710741040010 –a/s SMP Bank vai LV27HABA0551031133039 – a/s SWEDBANK.

Konts tiek slēgts, jo a/s GE Money Bank beidz savu darbību Latvijā.

Comments are closed.