Spodrības mēnesis

26.marts, 2008.

Visi iedzīvotāji tiek laipni aicināti aktīvi piedalīties Spodrības mēneša, kas notiks no 15. aprīļa līdz 15. maijam,  aktivitātēs un sakopt savu māju apkārtni, kā arī piedalīties teritorijas sakopšanas talkās!