Tiks īstenoti vairāki jauni projekti

Šī gada sākumā SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS), pārstāvot Ainažu ielas 70 daudzdzīvokļu ēkas īpašniekus, un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra(LIAA) noslēdza līgumu par projektu ”Daudzdzīvokļu mājas Ainažu ielā 70, Saulkrastos siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, kas paredz dzīvojamās ēkas siltināšanu. Projekta ietvaros ir paredzēts noņemt bojāto ķieģeļu apšuvumu, nosiltināt ēkas sienas, bēniņus un pamatus, kā arī nomainīt jumtu, ieejas durvis un logus kāpņutelpās. Lai projekts tiktu īstenots ir jāveic vairāki tā sagatavošanas darbi. Patlaban notiek publiskā iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, kas tiks nosūtīts saskaņošanai uz LIAA. Pēc saskaņošanas tiks veikta publiskā iepirkuma procedūra.

Tāpat siltināšanas darbi paredzēti daudzdzīvokļu ēkai Raiņa ielā 3. Pārstāvot arī šīs ēkas dzīvokļu īpašniekus, SKS pagājuša gadā noslēdza līgumu ar LIAA par projektu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 3, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” īstenošanu. Arī šim projektam notiek dokumentācijas sakārtošanas darbi, lai to saskaņotu ar LIAA. Plānots, ka abu māju siltināšanas darbi notiks šī gada vasarā.

Savukārt marta sākumā SKS noslēdza līgumu ar LIAA par projektu „Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu pilsētas centrālajā daļā”. Projekta realizācijas laikā tiks rekonstruēta siltumtrase, kur tiks nomainītas esošās, jau savu laiku nokalpojušās caurules pret jaunām rūpnieciski izolētām caurulēm, un darbi norisināsies trīs posmos. Pirmajā posmā no Raiņa ielas 7 līdz Ainažu ielai 9 tiks nomainītas caurules 74 metru garumā, otrajā posmā no Ainažu ielas 10 līdz Raiņa ielai 98 metri un trešajā – no Skolas ielas 4a līdz L.Paegles 4 95 metru garumā. Realizējot šo projektu tiks samazināti siltuma zudumi siltumtrasē, kopumā 267 metru garumā.

Comments are closed.