Traucējumi siltuma piegādē

6.februāris, 2012.

Februāra sākumā, gaisa temperatūrai strauji pazeminoties zem – 20⁰C, katlu mājā Raiņa ielā 7 radās tehniskas problēmas, kur vienā no apkures katliem nedarbojās viens no degļiem. Līdz ar to, apkures katls nestrādāja ar pilnu jaudu, tādejādi Raiņa ielas 3, Skolas ielas 6, Bīriņu ielas 1 un 3 ēkām siltums tika nodrošināts nepietiekošā daudzumā.

Avārijas situācija izveidojās brīvdienās, kad operatīvi nebija veicama bojātās detaļas nomaiņa. Neskatoties uz to, SIA „Saulkrastu komunālserviss” darbinieki darīja visu iespējamo, lai ēkām piegādātu siltumu kaut minimālā apjomā.
Avārijas situācija tika novērsta pirmdienas pirmajā pusē, kad uzstādīja jauno detaļu. SKS apsver iespēju, piešķirt atlaidi kopējā siltuma rēķinam to māju iedzīvotājiem, kuriem siltums netika piegādāts pietiekošā apjomā.

Tāpat zemās gaisa temperatūras dēļ, veidojoties elektrības svārstībām Latvenergo tīklā, radās problēmas ar elektrības nodrošinājumu, tajā skaitā bija ūdens padeves traucējumi Saulkrastu centrā, kā arī siltuma padeves traucējumi Bīriņu iela 1 un 3.

Informējam, ja rodas problēmas ar siltuma piegādi vai ir tehniski bojājumi, iedzīvotāji aicināti zvanīt pa diennakts tālruni 67951361.