Turpinās ūdenssaimniecības sakārtošanas un būvniecības darbi

8.augusts, 2012.

Vasaras mēnešos notiek intensīvs darbs pie kanalizācijas tīklu izbūves, kas tika iesākti šī gada pavasarī. Ņemot vērā vairākus neparedzētus apstākļus, kā, piemēram, iedzīvotāju patvaļīgi izbūvētās, ar būvvaldi nesaskaņotās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, kuras nav iezīmētas topogrāfijā, kā arī neprecīzi uzrādītu Latvenergo un Lattelekom inženiertīklu komunikāciju sistēmu, kas būvdarbus veicot tiek bojāti, tādejādi iekavējot darbu termiņus, iesāktie būvniecības darbi turpinās.

Kā jau iepriekš tika informēts, SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) ir noslēdzis vairākus līgumus par ūdenssaimniecības būvniecības darbiem. Turpinās būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ietvaros II posmam – Ziemeļu daļa”, „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ietvaros II posmam” – Dienvidu daļa”, kā arī kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas darbi. SKS organizē iknedēļas un ikmēneša darba sanāksmes, kurās piedalās projektu pasūtītājs, to realizētāji, kā arī domes vadības pārstāvji, lai kontrolētu būvdarbu gaitu un pārbaudītu iepriekš paveikto, kā arī iespēju robežās novērstu rakšanas darbu dēļ radušās iedzīvotāju sūdzības, īpaši par ielu segumu atjaunošanu un to kvalitāti, kā arī par ilgstošu ielu seguma neatjaunošanu Šobrīd būvdarbi (cauruļvadu izbūve) notiek Eglāju, Zītaru, Priežu, Ainažu, V. Lāča, Baltijas, Celtnieku, Akācijas, Skolas, Vidrižu ielās. Pureņu iela tiek gatavota pamatne asfaltēšanas darbiem. Plānota Krūmu ielu asfaltēšanu pilnā platumā, paredzot nomaļu izbūvi. Atpūtas ielā, rokot tranšeju, tika konstatēta dolomīta kārta 1.5m dziļumā zem zemes virsmas un darbi bija jāaptur. Darbus plānots Zvejniekciemā atsākt augusta otrajā pusē, kad tiks saskaņotas un apstiprinātas izmaiņas dokumentācijā.

SKS vasarā turpina darbu ne vien ūdenssaimniecības sakārtošanā, bet sniedz arī citus ar komunālo saimniecību saistītos pakalpojumus, tajā skaitā nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Jūnija sākumā tika izsludināts konkurss uz Apsaimniekošanas un siltuma apgādes nodaļas vadītāja vietu. Izvērtējot iesniegumus, konkursa rezultātā nodaļas vadītājs ir saulkrastietis Ivars Judrups, kas turpinās apsaimniekošanas un siltumapgādes jomā iesākto. Ja iedzīvotājiem ir radušās kādas neskaidrības par namu apsaimniekošanu, aicinām vērsties pie I.Judrupa, tālrunis 67951361 vai 29283625, e-pasts ivars.sks@inbox.lv .

SKS atkārtoti aicina, veikt avansa maksājumus par nākošo apkures sezonu, tādejādi atvieglojot maksājumu slogu ziemas mēnešos.