Uzmanību ! Sakarā ar kanalizācijas būvdarbiem noteikti satiksmes ierobežojumi

18.janvāris, 2012.

Informējam, ka „Putnu ciemā” tiek veikta kanalizācijas tīklu būvniecība. Darbi tiek veikti darba laikā no 8.00 līdz 18.00.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un automašīnas savlaicīgi novietot ārpus darba zonas, lai tās netiktu iesprostotas. Darba dienas beigās būvbedres tiek aizbērtas un nerada bīstamību iedzīvotājiem pārvietoties.

Kanalizācijas būvniecību Sīļu ielā plānots pabeigt līdz 22.janvārim, savukārt Strazdu ielā līdz 25.janvārim.

Kanalizācijas tīkla izbūvi Lakstīgalas ielā plānots iesākt 23.janvārī, Cīruļu ielā 26.janvārī un pabeigt 5.februārī. Dārza ielā darbus plānots pabeigt 7.februārī.

No 8.februāra tiks uzsākta kanalizācijas kolektoru izbūve Vidrižu ielas posmā no Sīļu ielas līdz Krūmu ielai.

Vienlaikus ar „Putnu ciemu” no 17. – 27. janvārim ir uzsākti kanalizācijas tīklu izbūves darbi arī Ainažu ielas posmā no Smilšu līdz Pērses ielai.

No 30.janvāra līdz 15.februārim tiks slēgta satiksmei Pērses iela visā tās garumā. Šajā periodā nebūs iespēja īpašumiem piekļūt ar automašīnām.

Kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas darbus veic A/S „BMGS”. Kā jau iepriekš informējam, pagājušā gada rudenī SIA „Saulkrastu komunālserviss” noslēdza līgumu „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ietvaros II posmam- Dienvidu daļa”, kur līdz 2012.gada novembrim notiek kanalizācijas sūkņu staciju, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi.