Uzsākas būvdarbi Rīgas ielā

Šī gada11.martā sāksies kanalizācijas tīklu būvniecības darbi Rīgas ielā. Darbi marta mēnesī tiks uzsākti vairākos ielas posmos, ņemot vērā klimatiskos un hidroģeoloģiskos apstākļus. Iesākumā plānota būvvietas sagatavošana un koku noņemšana.
Kanalizācijas kolektors tiks izbūvēts Rīgas ielas labajā pusē starp brauktuvi un gruntsgabalu robežām no Sīkās ielas līdz Pļavas ielai un tualetei pie Baltās kāpas. Kolektora trase iespēju robežās plānota pa zaļo zonu, bet vietām skars arī gājēju ietvi. Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks veikti labiekārtošanas darbi, atjaunojot ietvi, zālienu, kā arī veidoti jauni koku stādījumi.
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi noritēs arī citās pilsētas zonās: Raiņa ielā jūras pusē, Murjāņu ielā, Saules ielā, Jūras ielā, Viršu ielā, Pabažu ielā, Vidus ielā, Meža ielā, Selgas ielā, Bērzu ielā.
Pašreiz Rīgas ielas īpašnieks ir VAS „Latvijas Valsts ceļi”, kas arī piedalīsies būvniecības darbu uzraudzībā.
Darbus veiks a/s BMGS projekta ”Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastu novadā” ietvaros. Plānots, ka būvdarbi norisināsies līdz vasaras vidum.
SIA „Saulkrastu komunālserviss” aicina iedzīvotājus būvdarbu laikā ar sapratni izturēties pret pagaidu neērtībām, un nepieciešamības gadījumā sazināties ar Ūdensapgādes nodaļas vadītāju Bruno Veidi pa tālruni 67951361.

Comments are closed.