Uzstādīti pirmie individuālie siltumtīkli!

31.jūlijs, 2008.

Pabeigta pirmo siltumtīklu uzstādīšana. Atsevišķas siltumregulācijas sistēmas ļauj regulēt vēlamo temperatūru, programmējot to pat pa stundām, tas palīdz ekonomēt siltumu, līdz ar to arī pazemināt maksu par siltumu. Šādu siltumtīklu uzstādīšana ir samērā dārga, šobrīd Domes ēkā, mazajā skolā, kā arī Raiņa ielā 7 to finansēja Saulkrastu Pilsētas dome, bet pārējās ēkās (Skolas 6, Skolas 8, Skolas 4a, Raiņa 3) komunālserviss no līdzekļiem, kas iegūti no iedzīvotāju maksājumiem par siltumu. Ar laiku tiek plānots, ka šādus siltumtīklus uzstādīs visās daudzdzīvokļu mājās, jo tie dod daudz priekšrocību – neskaitot siltumekonomiju, tā ir atdalīta sistēma, kuru neietekmēs citu ēku bojājumi, tāpēc daudz ērtāk veikt nepieciešamos remontdarbus.

Uzstādītās sistēmas ir pārbaudītas, tās tiks izmēģinātas, sākoties jaunajai apkures sezonai.

Tika nomainīts arī kopējās cirkulācijas sūknis, kas kontrolēs un pados tikai vajadzīgo ūdens daudzumu – tas ļaus ietaupīt elektroenerģiju.

Tika sakārtota (atremontēta) arī siltumkamera pie Domes.