Veiksmīga dzīvokļu īpašnieku sadarbība ar namu apsaimniekotāju

3.decembris, 2010.

Par veiksmīgu sadarbības apliecinājumu starp iedzīvotājiem un namu apsaimniekotāju var uzskatīt Bīriņu ielas 2 piemēru, kad pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai, mājā ir izbūvēts skalojamās tualetes.
„Patlaban esam izbūvējuši četras tualetes, vēl četras plānots izveidot nākošajā gadā. Iepriekš iedzīvotājiem bija sausās tualetes, kuru ikdienas lietošana noteikti nebija patīkama.
Uz šo brīdi ir likvidētas izsmaļamās tualetes bedres zem mājas, un māja pieslēgta pilsētas kanalizācijas sistēmai.
Vienlaikus tika veikta arī mājas ūdens pievada pārbūve no ielas maģistrālā ūdensvada līdz mājai atbilstoši Būvnormatīva prasībām, lai neatkārtotos pagājušās ziemas situācija, kad šis pievads aizsala, jo nebija izbūvēts pietiekamā dziļumā”, norāda SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) Apsaimniekošanas un siltumapgādes nodaļas vadītājs Ainārs Čanders.
A.Čanders uzsver, ka svarīgi ir sadarboties, kā Bīriņu ielas 2 gadījumā, kad iedzīvotāji izrādīja ieinteresētību un iniciatīvu sadzīves apstākļu uzlabošanā, un aicina arī citu māju iedzīvotājus, kuri noslēguši apsaimniekošanas līgumus ar SKS , ar saviem ierosinājumiem vērsties pie SKS speciālistiem, lai kopīgi realizētu sadarbības projektus.
Jācer, ka šis veiksmīgās sadarbības piemērs dos pozitīvu impulsu turpmākai iedzīvotāju un namu apsaimniekotāja sadarbībai.