Veikta ēku tehniskā apsekošana

4.aprīlis, 2011.

Februāra sākumā tika veikta dzīvojamo māju Bīriņu ielā Nr.1, Bīriņu ielā Nr.3, L.Paegles Nr.10 un Vidrižu Nr.22a tehniskā apsekošana. Iegūtie rezultāti liecina, ka apsekoto ēku nesošo un norobežojošo konstrukciju stāvoklis ir apmierinošs (nolietojums no 20-40% robežās), tomēr jumta konstrukcijas un ēku ārējās apdare ir neapmierinošā stāvoklī (nolietojums līdz 70%).

Kā norādīts tehniskās apsekošanas atzinumā, apsekotajām ēkām ieteicams papildus siltināt pārseguma konstrukciju un pārsegumu bēniņos – veļas žāvētavās( Bīriņu 3) un apkures cauruļvadus (Bīriņu 1), ieklāt jaunu jumta seguma konstrukciju, veikt ārsienu un cokola daļas papildus siltināšanu no ārpuses(Vidrižu 22a un L.Paegles 10), izbūvēt jaunu grīdas segumu bēniņos – veļas žāvētavās (Bīriņu 3), atjaunot karnīzes koka konstrukciju apdari, t.sk., arī mūrlatas (Bīriņu 1).

Visām apsekotajām ēkām ieteicams veikt ārsienu un cokola konstrukcijas papildus siltināšanu, siltināt pagraba pārsegumu, nomainīt nolietojušos logus un ārdurvis, atjaunot cauruļvadu termoizolāciju pagrabā. Bīriņu ielā 1 būtu nepieciešams atjaunot betona apmali apkārt ēkai, papildus noblīvējot minerālgrunti, kā arī atjaunot cauruļvadu termoizolāciju bēniņos.

Lai veiktu iepriekšminētos siltumnoturības un renovācijas pasākumus, SKS aicina iedzīvotājus līdzdarboties un rast finansiālu risinājumu, tādejādi mazinot vai novēršot māju tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, piemēram, ņemt aizņēmumu bankā vai veikt mērķa uzkrājumu rekonstrukcijas un renovācijas darbiem.

Atgādinām, ka šobrīd Latvijā turpinās projektu pieņemšana aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, kurā paredzēts līdz 50% finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem un valsts līdzekļiem energoefektivitātes projektu īstenošanai. Māju iedzīvotāji, sadarbībā ar nama apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu sagatavojot projekta pieteikumu minētajā aktivitātē, var izmantot šo sagatavoto dokumentāciju.

Finansējums tiek piešķirt energoaudita, tehniskās apsekošanas un būvprojekta sagatavošanai, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanai un būvdarbiem dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās – ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšanai un nomaiņai, pagraba pārsegumu siltināšanai, siltumapgādes sistēmas renovācijai, ventilācijas sistēmas renovācijai vai rekonstrukcijai, ēkas strukturālo daļu atjaunošanai, kas nepieciešama energoefektivitātes darbu veikšanai, un citiem renovācijas darbiem, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un ir iekļauti energoauditā kā veicamie pasākumi. Pēc renovācijas veikšanas siltumenerģijas ietaupījumam ēkā jābūt vismaz 20% gadā no siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas.