Ziemā jumti tecēs atkal

30.septembris, 2010.

Iespējams, ka Bīriņu ielas 1 iedzīvotājiem šajā ziemā būs jāsaskaras ar tām pašām problēmām, kā pagājušās ziemas sezonā, kad regulāri notecēja griesti un sienas augšējā stāva dzīvokļiem. Mājas iedzīvotāji vērsās pie apsaimniekotāja SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) ar lūgumu risināt šo situāciju, tomēr pagaidām risinājumu šai problēmai rast nav izdevies.
SKS Apsaimniekošanas un siltuma apgādes nodaļas vadītājs Ainārs Čanders skaidro: „ Mājas jumta un notekreņu apledojuma cēlonis ir caur bēniņu pārsegumu izplūstošais siltums, kā ietekmē uz jumta kūst sniegs. Lai to novērstu, nepieciešams veikt bēniņu pārseguma siltināšanu.
Cerot uz mājas iedzīvotāju atsaucību, jau vasarā šo jautājumu sākām risināt. Sasaucām mājas iedzīvotāju sapulci, izskaidrojām situāciju, piedāvājām izskatīšanai divu firmu iesniegtās tāmes, taču remontdarbiem piekrita tikai 50% mājas iedzīvotāju. Lai pieņemtu lēmumu remontdarbu sākšanai nepieciešams vismaz 51% mājas iedzīvotāju atbalsts. Tāpat jāņem vērā tas, ka darbu veikšanai vajadzīgi diezgan lieli naudas līdzekļi, kuru iedzīvotājiem nav. Viens no risinājumiem būtu tāds, ka SKS bankā ņemtu kredītu. Taču nav nekādu garantiju, ka šīs mājas iedzīvotāji to spēs apmaksāt, jo patlaban mājai ir liels parāds par apsaimniekošanu, un SKS nevar uzņemties risku kreditēt mājas iedzīvotājus.”
Līdzīga situācija ir izveidojusies arī Vidrižu ielā 22a, kur būtu nepieciešams veikt jumta siltināšanu un notekreņu un cauruļu nomaiņu pilnā apjomā, taču mājas iedzīvotājiem par SKS sniegtajiem pakalpojumiem ir liels parāds.
„Neskatoties uz smago finansiālo situāciju, ir mājas, kuru iedzīvotāji regulāri norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem. Tā Ostas ielā 19 visās četrās kāpņu telpās varējām nomainīt vecos, laika gaitā nokalpojušos logus pret jauniem pakešu logiem. Tas bija iespējams pateicoties iedzīvotāju vēlmei rūpēties par savu māju un spējai vienoties par iztrūkstošās finansu līdzekļu daļas atmaksu apsaimniekotājam 6 mēnešu laikā, veidojot mērķa uzkrājumu, kā papildus maksu ikmmēneša apsaimniekošanas maksai, ” norāda A.Čanders.