Veicot pieslēgumu, ilgtermiņā tiek nodrošināti mazāki izdevumi un samazināts vides piesārņojums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” atgādina par iespēju pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Veicot pieslēgumu vienotajam tīklam, patērētājiem tiek sniegts pakalpojums, kas ir ērtāks un ilgtermiņā nodrošina mazākus izdevumus, kā arī ievērojami samazina vides piesārņojumu.Ūdensvadam pieslēgties var Alfrēda Kalniņa, Ainažu, Avotu, Baltijas ielās, Bērzu alejā, Bērzu, Bīriņu, Draudzības, Dzelzceļnieku, Jūras, Kadiķu, Kapteiņu, Krūmu, Leona […]

Scroll to top