Izsludināts iepirkums siltumavota efektivitātes paaugstināšanai Zvejniekciemā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” uzsākusi iepirkuma procedūru siltumavota efektivitātes paaugstināšanai, īstenojot Zvejniekciema katlumājas modernizāciju, kuru veiks projekta „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” ietvaros.Iepirkuma priekšmets ir siltumavota efektivitātes paaugstināšana katlumājā Bērzu alejā 3a, piegādājot un uzstādot šķeldas katlu ar jaudu 1 MW un rezerves kokskaidu granulu katlu ar jaudu 0,4 MW, tajā skaitā, izstrādājot projektu […]

Sāks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbus

Realizējot ūdens saimniecības pakalpojumu attīstību Saulkrastu novadā, maijā uzsāks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbus.Būvniecības darbi norisināsies vairākos posmos. Pirmie darbi notiks projekta II posmā Duntes un Upes ielā un Jūras prospektā, kā arī projekta IV posmā – Pabažu ielā. Jūnijā darbus plānots uzsākt projekta II posmā Meža prospektā un IV posmā – Mednieku, Tīklu, […]

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” divreiz gadā atbilstoši 14.11.2017. MK noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru, tajā skaitā arī ūdensvada, dezinfekciju, izmantojot hloru.Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī būs pieļaujamās normas […]

Uzmanību! Darbojas viltus ūdens kvalitātes pārbaužu veicēji

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir saņēmis vairākus iedzīvotāju zvanus par personām, kuras cenšoties iekļūt privātīpašumos, uzdodas par ūdens kvalitātes pārbaužu veicējiem.“Saulkrastu komunālserviss” informē, ka uzņēmuma darbinieki ūdens kvalitātes pārbaudes privātīpašumos neveic un aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, pirms ļaujot svešām personām ienākt privātīpašumā.Saskaņā ar Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmu Veselības inspekcija reizi gadā veic dzeramā ūdens pārbaudi […]

Scroll to top